Đánh giá sức khỏe thương hiệu

Ngày nay, khái niệm nghiên cứu thị trường đang được tiếp cận rộng rãi hơn tới các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu thị trường vẫn bị đánh đồng với hoạt động nghiên cứu liên quan tới khách hàng như nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng hay nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Hoạt động nghiên cứu liên quan tới khách hàng là phần rất quan trọng trong nghiên cứu thị trường tuy nhiên đây không phải là hoạt đông duy nhất. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới một hoạt động nghiên cứu khác liên quan tới những tài sản vô hình nhưng lại rất có giá trị của doanh nghiệp- đánh giá sức khỏe thương hiệu.

Thương hiệu là gì?

Dưới góc nhìn của marketing, thương hiệu là cảm xúc thực sự của một người (khách hàng hay công chúng) về sản phẩm, dịch vụ hay công ty. Khi nhiều cá nhân (khách hàng/ công chúng) có cùng cảm xúc, tiếp cận và chia sẻ với sản phẩm, dịch vụ,…thì một công ty có thể xem là có thương hiệu.

Thương hiệu cũng có thể coi là những nỗ lực của một công ty xây dựng thành công “Giá trị khác biệt” làm hài lòng, tạo nên được giá trị cảm xúc của khách hàng.

Nghiên cứu đánh giá sức khỏe thương hiệu

Giá trị của thương hiệu

Thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp. Thương hiệu càng mạnh thì giá trị thương hiệu càng cao. Một thương hiệu mạnh sẽ giúp doanh nghiệp xác định vị thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong bối cảnh thị trường liên tục biến động. Quan trọng hơn, thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Vậy nên, doanh nghiệp cần lên kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu bởi thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định mua hàng.

Trước hết, để xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, doanh nghiệp cần biết thương hiệu của mình đang đứng ở đâu, đang có những trở ngại và vướng mắc gì, hay hướng đi nào là phù hợp? Nói cách khác, doanh nghiệp cần nghiên cứu đánh giá sức khỏe thương hiệu, từ đó đưa ra các chiến lược và hướng đi hợp lý.

Nghiên cứu thị trường đánh giá sức khỏe thương hiệu

Có 4 tiêu chí nghiên cứu được đưa ra để đánh giá về sức khỏe thương hiệu:

Đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu (Brand awareness): Đánh giá mức độ phổ biến của thương hiệu được khách hàng tiềm năng nhận ra và được liên kết chính xác với một sản phẩm cụ thể. Mức độ này được thể hiện dưới dạng thị phần. Nhận diện thương hiệu cũng thường là mục tiêu chính của quảng cáo trong giai đoạn đầu giới thiệu sản phẩm.

Đánh giá mức độ liên tưởng của thương hiệu (Brand association): Mức độ liên tưởng của thương hiệu là một tập hợp các đặc điểm được ghi nhớ giúp truyền đạt thông tin cho khách hàng. Những đặc điểm này nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Đây là điểm tạo nên lý do lựa chọn thương hiệu của khách hàng.

Đánh giá mức độ trải nghiệm (Perceived quality): Là sự đánh giá ý kiến của khách hàng khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ.

Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng (Brand loyalty): Đánh giá mức độ trung thành của người tiêu dùng đối với một thương hiệu cụ thể, thể hiện qua việc mua hàng lặp lại, khả năng giới thiệu cho người khác. Hành vi này không chịu ảnh hưởng bởi các chương trình marketing khác của đối thủ cạnh tranh.

Bài viết sau, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về từng yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh thông qua những casestudy thực tiễn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *