Đánh giá đối thủ cạnh tranh

Câu chuyện của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang chuẩn bị mở thêm hoạt động sản xuất kinh doanh mới, tuy nhiên những thông tin mà doanh nghiệp đang có về ngành hàng cũng như đối thủ cạnh tranh đều khá manh mún và mang tính cảm quan khiến doanh nghiệp chưa đủ tự tin để quyết định gia nhập thị trường.

Vấn đề của doanh nghiệp

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” là câu châm ngôn quen thuộc của mọi doanh nhân. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất của doanh nghiệp là làm thế nào để biết đúng vị thế của mình cũng như của các đối thủ trên thương trường, làm thế nào để biết được những cơ hội và đe dọa mà các đối thủ cạnh tranh tạo ra. Việc thiếu những thông tin cần thiết về ngành và đối thủ khiến cho doanh nghiệp có thể gặp nhiều vấn đề như:

+ Xác định sai đối thủ cạnh tranh

+ Đưa ra chiến lược cạnh tranh không phù hợp với vị thế của mình

Giải pháp của chúng tôi

Sử dụng mô hình phân tích cạnh tranh toàn diện, chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định được chuẩn xác các đối thủ cạnh tranh (trực tiếp, gián tiếp, tiềm năng) cũng như các chiến lược mà từng đối thủ có thể sẽ triển khai để từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Gói nghiên cứu gồm 3 bước:

Bước 1: Định hình thị trường và đối thủ

VietAnalytics giúp doanh nghiệp đánh giá tổng quan về sự phát triển của ngành hàng cũng như  chiến lược, mục tiêu và năng lực của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp và tiềm năng.

Bước 2: So sánh tương quan

Chúng tôi cùng doanh nghiệp xác định những yếu tố cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp, đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong mối tương quan với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Bước 3: Đánh giá và xây dựng chiến lược

Từ kết quả so sánh tương quan giữa doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh, VietAnalytics đánh giá lại kế hoạch gia nhập thị trường của doanh nghiệp và tư vấn phương án tham gia thị trường tối ưu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *