Phân tích SWOT

Một bài tập nhỏ về phân tích SWOT sẽ giúp bạn định hình lại Thương hiệu của mình một cách rõ hơn. Nên làm bài tập này thường xuyên, 3-6 tháng/ lần để luôn biết mình là ai, và không đi lạc đường.

Hãy thành thật và cũng đừng nên khiêm tốn!

Điểm mạnh (Trả lời từng câu hỏi này)

 1. Ưu điểm?
 2. Khả năng – Hiện tại và tương lai?
 3. Lợi thế cạnh tranh?
 4. USPs – (Unique Selling Points)?
 5. Tài nguyên, tài sản, con người?
 6. Kinh nghiệm, kiến ​​thức, dữ liệu?
 7. Marketing – Tiếp cận, Phân phối?
 8. Sự đổi mới?
 9. Giá cả, giá trị, chất lượng?
 10. Văn hóa, thái độ, hành vi?

Điểm yếu (Trả lời từng câu hỏi này)

 1. Nhược điểm?
 2. Khoảng trống về khả năng?
 3. Thiếu sức mạnh cạnh tranh?
 4. Danh tiếng, sự hiện diện và tầm với?
 5. Lỗ hổng đã biết?
 6. Ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi?

Cơ hội (Trả lời từng câu hỏi này)

 1. Phát triển thị trường?
 2. Lỗ hổng của đối thủ cạnh tranh?
 3. Xu hướng công nghiệp hay lối sống?
 4. Phát triển và đổi mới công nghệ?
 5. Tầm ảnh hưởng?
 6. Thị trường mới, dọc, ngang?
 7. Thị trường mục tiêu thích hợp?
 8. Địa lý, xuất khẩu, nhập khẩu?
 9. Điểm bán hàng độc đáo mới?
 10. Chiến thuật – Bất ngờ, Hợp đồng lớn, v.v?
 11. Quan hệ đối tác, cơ quan, phân phối?
 12. Khối lượng, sản xuất, nền kinh tế?
 13. Ảnh hưởng theo mùa, thời tiết, thời trang?

Thách thức (Trả lời từng câu hỏi này)

 1. Ý định của đối thủ cạnh tranh – Khác nhau?
 2. Nhu cầu thị trường?
 3. Công nghệ mới, Dịch vụ, Ý tưởng?
 4. Hợp đồng quan trọng và đối tác?
 5. Duy trì năng lực nội bộ?
 6. Trở ngại phải đối mặt?
 7. Điểm yếu không thể vượt qua?
 8. Yếu tố thời vụ, ảnh hưởng của thời tiết…?

Bây giờ bạn đã có một bức tranh tổng quan về Thương hiệu của mình rồi đó.